top of page

Om oss

Bærum Bachkor ble stiftet i 1986 og er tilknyttet Høvik kirke, hvor koret jevnlig medvirker. Koret synger i all hovedsak klassisk kirkemusikk, med vekt på JS Bach.

Koret har høye musikalske ambisjoner og samarbeider med profesjonelle musikere ved større oppsetninger. Koret har blant annet samarbeidet med Barokkanerne, Norwegian Cornets and Sackbuts og kontratenoren Robin Blaze.

Dirigent Thröstur Eiriksson
 

Eiriksson er kantor i Høvik kirke. Han har sin kirkemusikkutdannelse fra Norges Musikkhøgskole.  Eiriksson har ledet en rekke store oratoriefremførelser med Bærum Bachkor og holdt flere orgelkonserter i inn- og utland. Han har sittet i flere komitéer og utvalg i forbindelse med liturgireformen i Den norske kirke, bl.a. i koralbokkomiteen.

Thröstur Eiriksson er universitetslektor ved Norges Musikkhøgskole der han underviser i hymnologi og liturgikk. Han blir flittig benyttet som foredrags- og seminarholder i disse disiplinene.

DSC_6116.JPG
Medlemmer i Bærum Bachkor


SOPRANER:

Hilde Bjørndal, Torill Grimstad Osberg, Ingeborg Katarina Vea, Ellen Daleng, Ingunn Mari Skaaden, Monica Herde, Kristin Karlsen, 
Jane S. Lomax, Gro Dyrnes, Eline Rosenberg, Mona 
Solnes
 

ALTER:
Unni Haakenaasen, Elin Schønberg Røe, Juliia Fillipsveen, Helene Aksøy, Ane Holme, Merete Fjeld Aase, Cecilie W. Lindheim, Gro W. Marshall

 

TENORER:
Jørgen Ingeberg, Rolf B Fesche, Rasmus Eger, Gunnar Røe,

Sigurd Eriksen, Aleksander Tiganik
 

BASSER:
Petter M. Mowinckel, Leiv S. Hope,
 Asgeir Bragason, Håvard Hegre

Foto: Lars Opstad (øverst og i midten, Ingeborg Vea (nederst) 

Øvelser og forpliktelser
 

Kormedlemmener har oppmøteplikt på ukentlige korøvelser i menighetshuset til Høvik menighet, onsdager fra kl. 19:00 til kl. 22:00. Koret er tilknyttet Høvik Menighet, og fungerer også som liturgisk kor i menigheten ved at grupper fra koret deltar i høymessen etter turnus. Turnusen er vederlag for at Høvik Menighet stiller lokaler og dirigent til rådighet. Alle korets medlemmer er pliktige til å delta i oppsatt turnus, som innebærer forsangertjeneste ca. to ganger i halvåret. Koret har også en obligatorisk helgesamling i oktober og et lørdagsseminar i januar/ februar.

 

 

 

Du trenger ikke være skolert sanger for å bli med i Bærum Bachkor, men litt notekunnskap får du bruk for. Ta direkte kontakt med med vår dirigent Thröstur Eirikson, tlf. 408 53 991, throstur.eiriksson@hovik.menighet.no, for spørsmål eller avtale om prøvesang. Vi har en øvre aldersgrense på 55 år ved opptak, men dirigenten kan ved enkelte tilfeller gjøre unntak fra aldersgrensen.
 
Se også korets vedtekter og  kjøreregler.
bottom of page