top of page


Program våren 2022

Regulær korøvelse hver onsdag kl. 19:00 - 21:30 om ikke annet er annonsert.

Høst
Branch with Catkins

Viktige datoer vår 2024

  • Semesterstart onsdag 10. januar

  • Korseminar 20. januar kl. 10:00 - 17:00, Høvik menighetshus

  • Årsmøte onsdag 28. februar 

  • Konsert i anledning Bachs fødselsdag: Onsdag 20. mars


bottom of page