top of page


Program våren 2022

Regulær korøvelse hver onsdag kl. 19:00 - 21:30 om ikke annet er annonsert.

Høst

Viktige datoer høst 2023

  • Semesterstart onsdag 16. august

  • Sang på meninghetens konfirmasjonsgudstjenester 2., 3. og 9. september (meld fra til Thröstur om det er datoer du ikke kan)

  • Korseminar på Granavolden 23.- 24. september

  • Konsert med engelsk program 22. oktober

  • Julekonsert 13. desember m. bl.a. Seremony of Carols av Benjamin Britten

bottom of page