Program høsten 2019

Regulær korøvelse hver onsdag kl. 19:00 - 22:00 om ikke annet er annonsert. Første øvelse etter sommerferien er onsdag 21. august.

 

Fullstendig program kommer .
Merk dato for korseminar på Granavolden 19.- 20. oktober