Program høsten 2021

Regulær korøvelse hver onsdag kl. 19:00 - 22:00 om ikke annet er annonsert. Første øvelse etter sommerferien er onsdag 18. august

 

Notelesing.jpg
  • 18.8. Semesterstart

  • 18.-19.9. Korseminar

  • 29.10. Prøve med orkester

  • 30.10. Händels Messias, generalprøve og konsert

  • 31.10. Händels Messias konsert 

  • 28.11. Gudstjeneste første søndag i advent 

  • 12.12. Julekonsert