Program våren 2022

Regulær korøvelse hver onsdag kl. 19:00 - 22:00 om ikke annet er annonsert.

Notelesing.jpg

  • Onsdag 02.mars: Koret deltar på Askeonsdag-gudstjeneste i Høvik kirke. Fremmøte kl. 18:00.

  • Lørdag 05.03 kl. 10 - 17: Korseminar Høvik kirke, m. påfølgende fest!

  • Lørdag 19.03 kl. 10:00 - 13:00: Generalprøve m.orkester

  • Søndag 20.03: Konsert, Bachs fødselsdag, Høvik kirke. Fremmøte kl. 16:30.

  • Onsdag 13.april: Ingen korøvelse pgr. påskeferie

  • Onsdag 08.juni: Siste korøvelse før sommeren

  • Onsdag 15.juni: Konsert på Kalkmølla

Det kan komme endringer i programmet.