top of page

Vedtekter

Korets vedtekter vedtas av Generalforsamlingen og er styrende for håndtering av medlemskap i koret samt korets administrative og økonomiske virksomhet. 

Vedtekter:

Oppdatert September 2022

bottom of page