top of page

Bærum Bachkor

Vi er et klassisk kor, som i all hovedsak synger klassisk kirkemusikk, med vekt på JS Bach. Vi øver i Høvik menighetshus onsdager fra kl. 19 - 22. I tillegg har vi et lørdagsseminar i januar/ februar og en øvingshelg i oktober. 

 

Med jevne mellomrom samarbeider vi med profesjonelle solister og ensembler som Barokkanerne og Norwegian Cornets & Sacbuts.


Koret har godt miljø, med fast kveldsmat innlagt på øvelsene og fester noen ganger i året. Hvert 2. - 3. år reiser vi på kortur utenlands.


 

Planer for 2022 - 2023
 

I mars 2023 skal vi fremføre Bachs store messe i

h-moll, sammen med Barokkanerne og solister. Vi har allerede såvidt begynt innøvningen av denne, men har også flere mindre prosjekter på gang:

 

  • Sommerkonsert på Kalkmølla (15. juni 2022)

  • Julekonsert (des. 2022)
     

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å prøvesynge for oss! Det er mulig å stikke innom en øvelse helt uforpliktende for å se hvordan vi jobber.
 

Hvem kan være med?

Du behøver ikke være solist eller ha musikkbakgrunn for å synge i koret. Er du glad i klassisk kirkemusikk, har noe notekunnskap og er 55 år eller yngre, er du velkommen til å prøvesynge. Deltakelse i koret forutsetter noe hjemmearbeid. Ved fravær på mer enn 25% av øvelsene opp mot en konsert, må du prøvesynge for å kunne delta på konserten.

Koret har en øvre aldersgrense på 70 år. 
 

Hva får du igjen for å synge i Bærum Bachkor?  

Vi kan love deg mange fine musikalske øyeblikk og et musikalsk fellesskap. Korsang er også en fin døråpner til et musikalsk skattkammer som du kanskje ikke ville ha funnet på egen hånd. Du vil få utfordringer som utvikler deg og gir deg mestringsopplevelser. Når vi ikke leier inn profesjonelle sangere, bruker vi solister fra egne rekker. Koret byr også på en rekke uformelle anledninger til å musisere sammen. Spiller du et instrument er det kjærkomment! Mange av oss har fått venner for livet i koret, men vi er alltid åpne for nye sangere og venner! 

bottom of page